یک جنتلمن از انتقاد استقبال میکند یا از تمجید ؟

یک جنتلمن از انتقاد استقبال میکند یا از تمجید ؟

یک جنتلمن از انتقاد استقبال میکند یا از تمجید ؟

این مطالب برای شماست !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.