یک جنتلمن بیشتر گوش می دهد یا حرف می زند؟

یک جنتلمن بیشتر گوش می دهد یا حرف می زند؟

یک جنتلمن بیشتر گوش می دهد یا حرف می زند؟

این مطالب برای شماست !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.