یک جنتلمن کنترل زمانش را دست کسی نمی دهد ! (1)

یک جنتلمن کنترل زمانش را به چه کسانی می دهد ؟

یک جنتلمن کنترل زمانش را دست کسی نمی دهد ! (1)

این مطالب برای شماست !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.