هولدر پیراهن چیست و چه کاربردی دارد ؟ (فیلم)

امروز یک وسیله بسیار مهم و کاربردی مخصوص آقایان جنتلمن معرفی میکنم! اختراعی برای رفع نامرتبی پیراهن ! با استفاده از این وسیله ، دیگر نیازی نیست نگران نامرتب شدن و یا بیرون آمدن پیراهن از شلوار باشید .این وسیله که “نگهدارنده پیراهن , هولدر پیراهن , سه بنده پیراهن و کش گیره پیراهن در …